Rejestracja online

Zakres udziału
Informacje podstawowe
Informacja na temat statusu zaszczepienia jest potrzebna Organizatorowi jedynie do obliczenia liczby osób nie uwzględnianych w limitach nałożonych przez Rząd w związku z pandemią COVID-19 i nie ma wpływu na decyzję Organizatora o przyjęciu lub nie przyjęciu zgłoszenia.
Oświadczenia

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu zgłoszenia uczestnictwa, znajdującego się na stronie www.osg2021.pl oraz akceptuję wszystkie jego punkty. Wysyłając zgłoszenie, zgadzam się na umieszczenie moich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.