Program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I DZIEŃ OSG – 4 PAŹDZIERNIKA 2021
09:00 – 09:50 Rejestracja uczestników
09:50 – 10:15 | Oficjalne otwarcie OSG 2021

Krzysztof Karaś – Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

10:15 – 13:50 | SESJA PLENARNA: PAŃSTWO – GOSPODARKA – BEZPIECZEŃSTWO: Filary polskiej gospodarki przyszłości
10:15 - 11:50 | Debata: Część I
 • Polska na tle UE i świata
 • Polski Ład – perspektywy rozwoju gospodarki
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Edukacja w czasie i po pandemii – nowe wyzwania.
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów; Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Radosław Brzózka – Pełnomocnik ds. Strategii Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW.

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

11:50 – 12:20 | GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2021”
12:20 - 12:30 | Przerwa
12:30 - 14:00 | Debata: Część II
 • Polska na tle UE i świata
 • Polski Ład – perspektywy rozwoju gospodarki
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Edukacja w czasie i po pandemii – nowe wyzwania.
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów.

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP

14:00 - 14:15 | Przerwa
14:15 – 15:45 | Panel 1: Gospodarka po kryzysie - czas odbudowy
 • Priorytety dla gospodarki po okresie pandemii – Krajowy plan odbudowy
 • Bilans trudnego roku: obszary gospodarki odporne na kryzys
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację
 • Kapitał na badania i rozwój – środki na innowacje w nowej perspektywie unijnej
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Wirtualna gospodarka: transformacja sektorów które najbardziej ucierpiały na kryzysie

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A.; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Andrzej Łysakowski – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.; Paweł Przychodzeń – Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. gospodarki leśnej, Lasy Państwowe; Daniel Węgrzynek – Zastępca Dyrektora w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

15:55 – 17:25 | Panel 2: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • Europejski zielony ład w strategiach polskiego przemysłu
 • Kapitał na inwestycje i innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – jak odejść skutecznie od węgla
 • Program „Czyste powietrze” – co dalej?
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Potencjał eksportowy Polski po pandemii.
 • Polski Fundusz Rozwoju – scenariusze na rozwój

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Mariusz Błasiak – Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych; Przemysław Daca – Prezes Zarządu, Wody Polskie; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Tomasz Prejs – Prezes Zarządu, Stadler Polska Sp. z o.o.; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; Piotr Zakrzewski– Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Moderator:
Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu, Instytut Jagielloński

17:35 – 19:00 | Panel 3: Energetyka - scenariusze rozwoju
 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 – aktualizacje strategii grup energetycznych
 • Energetyka jądrowa dla Polski w 2030?
 • Jak rozwiązać problem “balastu” węglowego
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki
 • Satelity w służbie monitorowania emisji metanu
 • Gaz jako alternatywny surowiec dla dużej energetyki – zaawansowanie projektów
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Dariusz Blocher – Członek Rady Nadzorczej, Budimex S.A.; Jan Chlebowicz – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji , PGNiG S.A.; Grzegorz Dolecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, PGE Dystrybucja S.A.; Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.; Mariusz Gajda – Dyrektor Zarządzający, Energa OZE; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Paweł Ziemnicki – Dyrektor ds. Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Allies Incorporated Sp. z o.o.

Moderator:
Janusz Pietruszyński – Redaktor Naczelny Portalu CIRE.PL

19:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OSG 2021 / BUSINESS LUNCH
II DZIEŃ OSG – 5 PAŹDZIERNIKA 2021
09:15 – 09:55 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 | Panel 1: Infrastruktura i transport
 • Centralny Port Komunikacyjny – rozwiązanie niezbędne dla gospodarki i logistyki kraju czy projekt wizjonerski?
 • Zielony transport: Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki
 • Infrastruktura dla elektromobilności – skala i tempo rozwoju
 • Polska wschodnia jako przestrzeń na rozwój infrastruktury XXI w.
 • Strategia transportowa dla Polski po pandemii
 • 2021 – Europejski Rok Kolei

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Arnold Bresch– Członek Zarządu Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Krzysztof Burda– Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Malec – Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Moderator:
prof. Halina Brdulak – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

11:10 – 13:10 | Panel 2: Offshore, OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki rozwoju
 • Ustawa o promocji morskiej energetyki wiatrowej – główne obszary regulacji
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Energetyka jądrowa – konieczność, czy plany na wyrost?
 • Energetyka prosumencka – nowe regulacje w okresie boomu
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych
 • Rynek ciepła bez węgla – wyzwanie dla wszystkich graczy na rynku
 • Magazynowanie energii – wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE
 • Rozwój e-mobility – dynamika rynku, czy Polacy przekonali się do EV?
 • Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Arkadiusz Musielewicz – Partner/ZPAS, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, Budimex S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.; dr Przemysław Zaleski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Moderator:
Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl

13:20 – 14:50 | Panel 3: Samorząd lokalny
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Gdzie szukać alternatyw.
 • Smog – problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów.
 • Fundusz Dróg Samorządowych. Czy inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju gmin i powiatów?
 • Skuteczność samorządów w budowaniu potencjału gospodarczego regionu
 • Reforma śmieciowa – efekty vs odbiór społeczny
 • Polityka klimatyczna UE a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza, Gmina Międzychód; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Tomasz Ławniczak –Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Barbara Pawlak – Dyrektor Delegatury w Lublinie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju; Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu, LUG Light Factory Sp. z o.o.

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

15:00 ZAKOŃCZENIE OSG 2021

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego