Informacje

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 7. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021, który odbędzie się w Lublinie w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w dniach 4-5 października br. Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi:

 „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”

Już po raz siódmy Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Tradycyjnie podczas Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021 nagrody przyznawanej osobom, firmom, instytucjom bądź samorządom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz wyróżnienie Bursztynowe Serce 2021 za szczególne działania w zakresie CSR i filantropii.

Zapraszam gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu